wybierz podkategorię:
Polistyren HIPS

Polistyren HIPS

Polistyren SYNTHOS PS jest wysokoudarowym materiałem termoplastycznym przeznaczonym do
przetwórstwa metodami wtrysku, wytłaczania, termoformowania oraz
wytłaczania z rozdmuchem. Produkt ma postać cylindrycznego granulatu o średnicy 2.5 do 6 mm.
Synthos PS

Polistyren HIPS

Polistyren SYNTHOS PS jest wysokoudarowym materiałem termoplastycznym przeznaczonym do
przetwórstwa metodami wtrysku, wytłaczania, termoformowania oraz
wytłaczania z rozdmuchem. Produkt ma postać cylindrycznego granulatu o średnicy 2.5 do 6 mm.