Kontakt
tel.: + 48 33 847 34 54
fax: +48 33 847 37 67
mobile: +48 603 601 101
e-mail: DirectPL@synthosgroup.com

Synthos Direct

„Zapraszamy do składania zamówień za pośrednictwem poniższego systemu. Formularz zamówienia zostanie wysłany do działu handlowego. Skontaktujemy się w celu potwierdzenia Państwa zamówienia. System Synthos Direct dostępny jest jedynie dla przedsiębiorców i nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów! W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem systemu prosimy o kontakt telefoniczny lub email. Dziękujemy”

Ogólne warunki sprzedaży

Zgłoszenie reklamacyjne

Formularz zapytania

Dro­dzy Klienci.

Chwi­lowo nie jest moż­liwe skła­danie zamó­wień i zapy­tań przy pomocy for­mu­la­rza na stro­nie.

Prze­pra­szamy za utrud­nie­nia. Pra­cu­jemy nad szyb­kim roz­wią­za­niem pro­blemu.

Aby spy­tać o dostęp­ność pro­duk­tów lub zło­żyć zamó­wie­nie pro­simy o kon­takt mailowy lub tele­fo­niczny:

direc­tPL@syn­thos­group.com

603 601 101

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości czy uwagi, prosimy o przekazanie ich nam za pomocą formularza kontaktowego.

Formularz